Tjänster


Building_area

Byggnadstekniskt brandskydd

Brandteknisk projektering, utrymningsdimensionering, brandskyddsdokumentation, analytisk dimensionering, besiktning m.m.

Indusrty_area

Industribrandskydd

Brandfarlig vara, klassningsplaner, säkerhetsrapporter, utredning rökluckor, brandteknisk inventering m.m.

Urban_risk

Riskanalys vid samhällsplanering

Riskanalys vid planering invid farligt gods, planutredningar, riskprofiler, samhällsrisk, individrisk m.m.

Våra referenser


Byggnadstekniskt
brandskydd

Industri-
brandskydd

Riskanalys vid samhällsplanering

Kontakta oss

Telefonnummer: 0709-751075 • 0709-821075

E-post: info@bkbab.se

Besöksadress: Industrigatan 12 • 28143 Hässleholm
Besöksadress: Arabygatan 11 • 35246 Växjö